Molimo Vas popunite sljedeća polja kako bi Vaš zahtjev bio poslan

Napomena

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera za kredite aplicirane putem web stranice banke, gdje se ne naplaćuje naknada za obradu. Ugovorena kamatna stopa može odstupati od kamatne stope prikazane u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovornoj fazi biti uručen informacijski list s detaljnim uvjetima usluge, na reprezentativnom primjeru u skladu sa zakonskim odredbama i interno usvojenim obrascima. Obavijest o kamatnim stopama za kredite koji će biti realizirani od 01.02.2023. godine možete preuzeti OVDJE.
*Ukupan iznos za platiti u BAM - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacijskim listovima.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa, koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na odabrani iznos i odabrani rok otplate za klijenta, koji posjeduje tekući račun u UniCredit Bank d.d., s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (otplate/života ako se ugovara gotovinski kredit s policom osiguranja) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere suglasnosti o zapljeni 9,36 KM.
Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.