TRENER ZA DISANJE PLUĆA SPIROMETAR VITALNOG KAPACITETA

29 KM

TRENER ZA DISANJE PLUĆA SPIROMETAR VITALNOG KAPACITETA

29 KM

Detaljni opis

Pitanja

Korisnik ne želi da bude kontaktiran putem javnih pitanja.